Home

 

 

Value IQ Advies & interim management, gespecialiseerd in waarde creatie

In een tijd waar rendementen en liquiditeiten onder druk staan door verslechterde marktomstandigheden wordt meer dan ooit de noodzaak erkend om structurele veranderingen door te voeren. Door dalende financieringsbereidheid bij bankinstellingen en toenemende eisen aan kredietverstrekking worden bedrijven gedwongen hun financieringsbehoefte kritisch tegen het licht te houden en naar alternatieve financieringsvormen te kijken. Effecten van collectief genomen maatregelen zoals kostenverlagingen en het eenzijdig oprekken van betaaltermijnen zijn inmiddels uitgewerkt en leiden meer dan ooit tot verstoring van de output en daarmee tot verlaging van klantwaarde. Wil men tot echte veranderingen komen is nu meer nodig, namelijk: een gedegen integrale methodische aanpak die vanuit de ondernemingsvisie de vertaling maakt naar rendement.

Door afstand te nemen ga je scherper zien!