LEAN Finance en LEAN Office

LEAN Finance

Door dalende financieringsbereidheid bij bankinstellingen en toenemende eisen aan kredietverstrekking worden bedrijven gedwongen hun financieringsbehoefte kritisch tegen het licht te houden en naar alternatieve financieringsvormen te kijken. Om de operationele financieringsbehoefte te beperken is het verstandig eerst te kijken naar  het verlagen van het werkkapitaal en het verhogen van de Cash Conversion Cycle. De hoogte van het werkkapitaal vormt de belangrijkste indicator van interne procesbeheersing aangezien deze afhankelijk is van diverse partijen in een onderneming zoals inkoop, productie, verkoop, finance & administration. Goed werkkapitaalbeheer vereist dan ook een integrale aanpak. Met het toepassen en invoeren van speciaal op LEAN technieken opgezette programma’s voor de verlaging van het werkkapitaal neemt de liquiditeitsbehoefte direct af. Binnen de financiële processen zijn werkkapitaalverlagingen van meer dan 50% gerealiseerd. 

LEAN Office

Over het algemeen zijn de processen bij kantooromgevingen uit het oogpunt van efficiency of specialistische kennis centraal en functioneel ingericht. Het logisch gevolg hiervan is dat deze processen per definitie niet op elkaar zijn afgestemd. Hier geldt dat efficiency belangrijker wordt gevonden dan effectiviteit. Dit werkt contraproductief voor het creëren van klantwaarde. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de faalkosten ontstaan in de voorbereidende en ondersteunende processen. Het ondersteunende proces kan zelfs het primaire proces stilleggen. Door deze processen in te richten in waardestromen die aansluiten op het primaire proces en de verspillingen vanuit (interne) klantperspectief te elimineren neemt de effectiviteit en het rendement enorm toe. Speciaal voor de ondersteunende omgevingen is het programma LEAN Office opgezet.