Business Development

De snel opvolgende veranderingen in de markt noodzaken meer dan ooit tot aanpassingen binnen bedrijven. Om deze kansen en mogelijkheden te verzilveren en concurrentievoorsprong te behouden dient men zich hier op aan te passen. Om de  ingeslagen veranderingen in goede banen te leiden bestaat er behoefte aan specifieke ondersteuning. Value IQ heeft hier veel ervaring in en kan ondersteunen op het gebied van:

  • Policy Deployment: het vertalen van visie en strategie naar bedrijfs- en verbeterdoelen op operationeel niveau die voor iedere medewerker herkenbaar en meetbaar zijn.
  • Herinrichting van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en informatiesystemen in lijn met de gekozen strategie.
  • Financial Modeling; uitwerking van de gekozen strategie naar een financieel simulatiemodel t.b.v. benodigd werkkapitaal, investeringen, financiering en kasstromen.
  • Het opstellen van businessplannen
  • Het uitwerken van nieuwe Product-Markt-Combinaties
  • Het onderhouden van investor relations: organiseren van benodigde funding en bankfinancieringen