Diensten

Een succesvolle organisatie ontwikkelt zich continue. Dit leidt ertoe dat de randvoorwaarden om de organisatie als geheel mee te laten ontwikkelen ook ingevuld dienen te worden.  Dit vraagt specifieke ondersteunende diensten waarbij Value IQ van betekenis kan zijn.