LEAN

LEAN is een bewezen methode die helpt om de prestaties van organisaties blijvend te verbeteren. Twee aspecten vormen de essentie van LEAN: het leveren van waarde aan de klant en het verminderen van verspilling. Het streven is om alle verliezen uit de bestaande procesketen te elimineren. Dat betekent dat de materialen en informatie direct, zonder stilstand en tussenopslag, van het voorgaande in het volgende proces stromen. Er wordt geproduceerd op het moment en in de hoeveelheid waar de klant behoefte aan heeft.

Door bedrijfsprocessen in te richten in waardestromen en te optimaliseren worden verspillingen in kaart gebracht en verlaagd. Met het inrichten op waardestromen wordt de effectiviteit verhoogd hetgeen leidt tot kortere doorlooptijden, voorraden en onderhanden werken.

Bij het zichtbaar maken van verliezen op operationeel niveau ontstaat er een duidelijke motivatie om deze te verminderen. Indien de strategische verbeterdoelen vanuit het management hier op aansluiten heb je een consistent geheel. Dit zorgt ervoor dat het operationeel management hier ook naar gaat acteren en ontstaat er de juiste basis voor een continue verbeterende organisatie. Dat leidt niet alleen tot substantiële betere financiële resultaten. Het leidt ook tot meer enthousiasme en plezier bij de medewerkers, omdat het  beantwoordt aan een fundamentele behoefte van mensen aan het leveren van kwaliteit en aan het leveren van een waardevolle bijdrage aan een proces.

Het resultaat: snellere doorlooptijden, hogere kwaliteit, betere klantenservice, lagere kosten, betere marges. En vooral: vergroting van de tevredenheid van klanten.