Aanpak

Change management 2.0 : Visie werkelijk omzetten naar rendement.

Value IQ helpt en ondersteunt bedrijven in het realiseren en borgen van structurele en duurzame rendementsverbetering. Hiervoor is een methode ontwikkeld die gebruik maakt van World Class Management en LEAN technieken. Het vertalen van strategische doelen naar meetbare KPI’s op operationeel niveau en het daadwerkelijk doorvoeren en borgen van veranderingen om tot een continue verbeterende organisatie te komen maken onderdeel uit van de door Value IQ opgezette integrale aanpak. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de medewerkers niet op de hoogte is van de strategische doelen van het bedrijf.

De resultaten van deze aanpak zijn:

  • Toename van de klantgerichtheid door het gehele bedrijf;
  • Het management is meer dan ooit betrokken en zichtbaar;
  • Verantwoordelijkheid ligt dichter bij de operationele processen;
  • Eenduidige focus op doelgerichte verbeteringen;
  • Betere samenwerking en communicatie zowel intern als met klanten en leveranciers;
  • Toename van het plezier en enthousiasme bij medewerkers.

Motivatie medewerkers

Naast vaktechnische kennis over structuren, systemen en processen ziet Value IQ het inspireren en motiveren van werknemers als het middel voor het bereiken van excellentie. De echte duurzame verandering binnen bedrijven komt voort uit de motivatie en inspiratie van de medewerkers. De betrokkenheid en enthousiasme van medewerkers neemt enorm toe indien ze betrokken worden in de vertaling van de ondernemingsdoelen.

Door de bedrijfsprocessen als startpunt te nemen deze te optimaliseren en ze vervolgens door te vertalen naar Financiële parameters ontstaat er een duidelijk verband tussen operationele besluitvorming en de financiële effecten ervan, hetgeen motiverend en rendement verhogend werkt.